Usługi Biuro Inżynierskie mag.- inż. Tomasz Mollenhauer Państwowo uznany rzeczoznawca w dziedzinie izolacji dźwiękowej i ciepła "Wykwalifikowany inżynier budowlany według BauO NRW 2019" mag.-inż. Tomasz Mollenhauer Statyka & Inżynierja budowlana - Konstrukcje żelbetowe - Konstrukcje stalowe - konstrukcje drewniane i konstrukcje panelowe - Konstrukcje kamienne - Konstrukcje podziemne - Obliczania statyczne dla nadmienionych konstrukcji - Bezpieczeństwo wg. trzęsień ziemi i wg. wyniku eksplozji - Plany szalunkowe i plany zbrojeniowe w konstrukcjach żelbetowych - Plany warsztatowe w konstrukcjach stalowych i prefabrykatowych - Rysunki drewnobudowlane - Planowanie i wymiarowanie prefabrykatów Fizyka budowlana - Obliczenia termiczne i oszczędności energii w konstrkcjach   budowlanych (wg. GEG 2020 & GEG 2023 i DIN 18599),   świadectwa energetyczne - Obliczanie mostków termicznych i symulacje - Obrazowanie termiczne i analiza - Konstruktywna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Dowody izolacji akustycznej w budynkach Doradztwo i ekspertyzy - Doradztwo klientów biznesowych i prywatnych w szczegółach   na temat struktur nośnych - Opracowanie koncepcji w zakresie inżynierii i fizyki budowlanej jak i analizy